Zmiana formy opodatkowania Gdańsk.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat zmiany formy opodatkowania.

Zobacz spis treści:

Pojęcia i definicje.

Forma opodatkowania – prowadząc działalność gospodarczą musimy wybrać, w jaki sposób chcemy rozliczać się z urzędem skarbowym. W Polsce system przewiduje cztery możliwości:

  • skala podatkowa,
  • stawka liniowa,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Przychód – łączna wartość pieniężna uzyskana w danym okresie rozliczeniowym poprzez sprzedaż swoich dóbr, usług czy towarów.

Koszt – wydatek związany z prowadzeniem działalności.

Dochód – nadwyżka, którą otrzymamy po odliczeniu kosztów od przychodu. 

Formy opodatkowania w Polsce.

Wymienione niżej formy opodatkowania mają swoją „datę ważności”. To znaczy, że po wyborze jednej z nich dany format rozliczania obowiązuje nas przez najbliższy rok. Zmiana formy opodatkowania w działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie na początku kolejnego roku poprzez dostarczenie do urzędu skarbowego odpowiedniego wniosku. Wybór dogodnej dla siebie formy opodatkowania nazywany jest optymalizacją podatkową, ponieważ dzięki wyliczeniom jesteśmy w stanie zaoszczędzić na podatkach.

Skala podatkowa.

Najpopularniejsza forma opodatkowania znana również jako podatek na zasadach ogólnych. W ten sposób może rozliczać się każda działalność gospodarcza. Dobrze znana przedsiębiorcom. Polega na opodatkowaniu dochodu według progów podatkowych.

Pierwszy próg nie może przekroczyć kwoty 120 000 złotych i od lipca tego roku opodatkowany jest zgodnie ze stawką wynoszącą 12% i obejmie dochody wygenerowane od 1 stycznia.

Drugi próg podatkowy to dochody powyżej 120 000 złotych rocznie, które opodatkowane są w wysokości 32%, jednak ta stawka liczona jest od różnicy między dochodem a kwotą 120 000 złotych.

Przy tej formie opodatkowania nie obowiązuje na limit dochodu. Dodatkowo mamy prawo do korzystania z ulg podatkowych i wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Istnieje również możliwość skorzystania z kredytu podatkowego. Jednak w przypadku skali podatkowej zobowiązani jesteśmy do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Ponadto na koniec roku podatkowego należy sporządzić wykaz nabytych towarów i materiałów.

Stawka liniowa.

W tej formie również opodatkowany jest dochód. Jednak nie ma tu progów podatkowych, a obowiązuje wyłącznie jedna stawka podatku – 19%. Ze stawki liniowej tak samo jak ze skali podatkowej może skorzystać każda działalność gospodarcza. Do obowiązków przedsiębiorców należy prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. 

Jedna stawka podatku bez względu na wysokość dochodu może opłacać się przedsiębiorcom, którzy w skali podatkowej należą do drugiego progu podatkowego. Jednak należy pamiętać, że stawka liniowa zabiera nam prawa do korzystania z większości ulg podatkowych, rozliczania się z małżonkiem, czy ubiegania się o kredyt podatkowy. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Trzecia forma opodatkowania w Polsce. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie każda działalność gospodarcza może rozliczać się za pomocą ryczałtu. Apteki, lombardy, handel częściami i akcesoriami samochodowymi, czy wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym należą do tej krótkiej listy. 

Jak sama nazwa wskazuje, opodatkowany jest przychód, a nie dochód jak w przypadku poprzednich dwóch form opodatkowania, a limit przychodu wynosi 2 000 000 euro. Stawki ryczałtu zależą od rodzaju działalności. 

Ryczałt nie wymaga prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, wystarczy uproszczona księgowość, czyli ewidencja przychodów. Wadą ryczałtu może być brak możliwości do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Karta podatkowa.

Od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed tym rokiem i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej. Stawka podatku zależy od wykonywanej działalności i ustalana jest przez urząd skarbowy. 

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.