Ochrona praw własności intelektualnej Gdańsk.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat ochrony praw własności intelektualnej.

Zobacz spis treści:

Pojęcia i definicje.

Własność intelektualna – wytwór ludzkiego umysłu, który zawiera cechy unikatowości i dzięki nim zasługuje na ochronę. Nowatorskie pomysły, niespotykane dotąd rozwiązania, teksty piosenek i wszelkie inne wynalazki nazwiemy własnością intelektualną.

Prawo własności intelektualnej – zbiór przepisów, który reguluje ochronę dóbr niematerialnych oraz pozwala twórcom na czerpanie korzyści majątkowych bądź zawodowych z przysługujących im praw.

Co zalicza się do ochrony praw własności intelektualnej?

W zasadzie możemy wyróżnić dwie kategorie:

 • Prawa autorskie i prawa pokrewne.
 • Prawo własności przemysłowej.

Prawa autorskie i prawa pokrewne.

Najpopularniejszym dobrem niematerialnych chronionym przez prawa autorskie jest utwór muzyczny lub utwór literacki. Oczywiście, aby wytwór naszego umysłu został objęty ochroną, musimy mu nadać zmaterializowaną formę, jednak nie musimy go nigdzie rejestrować. 

Do innych dzieł poza utworami literackimi i muzycznymi należą:

 • dzieła audiowizualne,
 • dzieła wizualne,
 • gry wideo,
 • programy komputerowe,
 • dzieła teatralne.

Dzięki licznym porozumieniom międzynarodowym zasięg ochrony obejmuje większość krajów świata.

Własność przemysłowa.

Aby móc czerpać korzyści finansowe z praw własności przemysłowej należy wcześniej zarejestrować obiekt, który chcemy wykorzystać. Tylko poprzez rejestrację otrzymamy wyłączny monopol na używanie przedmiotu na terenie Polski. 

Dla przedsiębiorców jest to o tyle ważne, że chroni naszą firmę przed nieuczciwą konkurencją. Popełnienie tego czynu jest sprzeczne z prawem, a co za tym idzie, my jako poszkodowani mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie i natychmiastowe zaprzestanie działań, które wywołują negatywne skutki dla naszej firmy.

Co możemy zarejestrować?

 1. Wynalazek.
 2. Wzór użytkowy.
 3. Wzór przemysłowy.
 4. Znak towarowy.
 5. Topografię układów scalonych.
 6. Geograficzne oznaczenie pochodzenia.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.