Ochrona danych osobowych w firmie.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat zmiany formy opodatkowania.

Zobacz spis treści:

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą, czy osobą fizyczną, kancelaria radcy prawnego GK-Legal chętnie wskaże Ci, w jaki sposób chronić dane osobowe, które posiadasz. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zawiera szczegółowe wymogi dla przedsiębiorstw i organizacji, które gromadzą, przechowują i zarządzają danymi osobowymi.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, skonsultuj się z prawnikami z naszej gdańskiej kancelarii.

Radca prawny RODO Gdańsk

Przygotujemy dla Twojej firmy pełną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO. Analiza ryzyka, polityka bezpieczeństwa informacji, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie niezbędne procedury, aby zapewnić, że przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, w ramach zgodności z RODO pomożemy ustalić, jakie podmioty powinny podlegać przepisom prawa oraz jakie mają obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

System ochrony danych osobowych musi zostać wdrożony w każdej firmie. Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni, aby mieć świadomość, które czynności naruszają RODO. Niestety często zdarza się, że incydent wycieku danych wynika z nieuwagi człowieka. 

Audyt RODO Gdańsk

Celem audytu RODO jest sprawdzenie poprawności działania procesu przetwarzania danych pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym. Audyt pozwoli nam wychwycić wszelkie nieprawidłowości i umożliwi opracowanie niezbędnych dokumentów i procedur pozwalających firmie postępować zgodnie z prawem.

Mowa tu o zabezpieczeniach IT, zabezpieczeniach fizycznych oraz zabezpieczeniach organizacyjnych. Interpretacja zabezpieczeń pozwala nam na pewnego rodzaju swobodę w działaniu, ponieważ zabezpieczeniem fizycznym mogą być po prostu zamknięte drzwi dla osób nieuprawnionych, a zabezpieczeniem IT na przykład szyfrowanie dysków. Najważniejsze jest posiadanie owych procedur, które zapobiegają wyciekom danych osobowych.

O przeprowadzenie kontroli przez naszą kancelarię prawną ubiegać się mogą podmioty gospodarcze, samorządy terytorialne oraz urzędy. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie.

Sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Gdańsk

Gdańscy prawnicy RODO z naszej kancelarii mają kompetencje, aby pełnić stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych jako Inspektor Ochrony Danych. W ramach powierzonej funkcji monitorujemy, a następnie opiniujemy i doradzamy naszym Klientom. Ponadto pomagamy przy sporządzaniu oceny ryzyka i oceny skutku przetwarzania danych osobowych.

Ważne

Zgodnie z art. 37 RODO administrator danych lub podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych zawsze, gdy:

 • Przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

Podmiot Przetwarzający lub Administrator jest zobowiązany zawiadomić Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o wyznaczeniu IOD (Inspektora Ochrony Danych) w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia. Zawiadomienie musi zostać złożone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowaną sygnaturą elektroniczną lub profilem zaufanym.

Szkolenia RODO Gdańsk.

Ponadto nasza kancelaria prawna przeprowadzi szkolenia z obowiązków i wymagań nałożonych przez RODO w Twojej firmie.

Program szkolenia zawiera:

 • Aktualne dane na temat przetwarzania danych;
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 • Informacje na temat praw osób, których dane są przetwarzane;
 • Informacje, w jaki sposób powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z RODO innej firmie;
 • Informacje na temat kar i odpowiedzialności;
 • Informacje na temat przebiegu kontroli organu nadzorczego.

Szkolenie RODO przeprowadzane jest na terenie Trójmiasta.

Nie można przetwarzać wrażliwych danych bez wyraźnej zgody

Zgodność z RODO musi zostać zapisana jako dowód, że owa zgoda została wyrażona. Dla niewrażliwych danych domyślna zgoda wystarczy. Jednak w obydwu przypadkach zgoda musi zostać wyrażona dobrowolnie na podstawie udzielonych informacji o typie danych i ich przeznaczeniu. Zawsze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przetwarzania.

RODO

Rodo – rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 

Rozporządzenie charakteryzuje się zasadami, które prowadzą do przepisów szczególnych. Rodo, podlega każdy przedsiębiorca oraz każda instytucja prowadząca działalność w Unii Europejskiej niezależnie od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się w Unii.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Zasada rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości.
 2. Zasada ograniczenia celu.
 3. Zasada minimalizacji danych.
 4. Zasada prawidłowości.
 5. Zasada ograniczenia przechowywania.
 6. Zasada integralności i poufności.
 7. Zasada rozliczalności.

Kancelaria radcy prawnego Grzegorz Kubiak

Z naszą gdańską kancelarią prawną RODO skutecznie zrealizujesz ochronę danych osobowych w swojej firmie. Wymaga to indywidualnego podejścia, ciągłej uwagi i dbania o bezpieczeństwo. Niestety RODO nie kończy się na jednym wdrożeniu. Dlatego oferujemy stałą współpracę przedsiębiorcom.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.