Rozwiązywanie sporów Gdańsk

Zobacz spis treści:

Gdy potrzebujesz reprezentacji prawnej w sporach sądowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza gdańska kancelaria zapewnia wsparcie prawne i reprezentację Klientów w sporach sądowych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego oraz prawa pracy na wszystkich etapach postępowania.

Konflikty między przedsiębiorcami są niestety nieuniknione. Najczęściej dotyczą niewykonywania lub zaniechania warunków zawartych wcześniej w umowie, co prowadzi do sporu. Jeśli Twoja firma znalazła się w tej trudnej i nieprzyjemnej sytuacji, znajdziemy dla niej optymalne rozwiązanie.

Metody rozwiązywania sporów Gdańsk

Działamy na rzecz Klienta w sądowych oraz pozasądowych trybach rozwiązywania sporów (arbitraż, mediacja, ADR – alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich). Znamy prawo i wiemy, jak sprawić, by działało ono na korzyść naszych Klientów. Pomagamy chronić reputację osoby fizycznej oraz firmy.

Warto zastanowić się, czy chcemy rozstrzygać spór na sali sądowej. Być może jeszcze jedna próba polubownego rozwiązania sporu przy wsparciu naszych gdańskich radców prawnych sprawi, że rezultat będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Dlatego też udzielamy pomocy naszym Klientom na etapie przedsądowym

Organizacja i prowadzenie mediacji w Gdańsku, jak i reprezentowanie naszych Klientów w toku posiedzeń wymaga odpowiedniego przygotowania.

Nasze doświadczenie pozwala na podjęcie odpowiednich działań, które prowadzą do rozwiązania konfliktu, zanim ten nabierze siły i rozpędu. Zajmiemy się opracowaniem treści ugody, ocenimy szanse na pozytywny wynik oraz koszta ewentualnego postępowania sądowego.

Nasi prawnicy podejmą się również reprezentacji Klientów przed sądem polubownym (arbitrażowym). Atutem tego rozwiązania jest mniej sformalizowana procedura i znacznie krótszy czas przebiegu rozprawy.

Mediacja Gdańsk

Mediacja jest jedną z metod rozwiązywania sporów, która polega na zawarciu ugody przez strony sporu za pośrednictwem osoby trzeciej (mediatora) w sposób poufny i dobrowolny. Mediator nie narzuca rozwiązania, nie jest sędzią, ani adwokatem żadnej ze stron. Bezstronność mediatora pomaga dojść do porozumienia, ponieważ jako osoba trzecia koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu.

To rozwiązanie charakteryzuje się tempem przebiegu sprawy. Mediacja trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe, a rozwiązanie sporu może nastąpić już na pierwszym spotkaniu. Nie jesteśmy narażeni na stres związany z rozprawą, ponieważ założeniem mediacji jest wypracowanie kompromisu, z którego obie strony będą zadowolone.

Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd nabywa mocy prawnej ugody. Dzięki temu możemy osiągnąć zamierzony efekt szybciej i taniej.

Postępowanie mediacyjne

Sam przebieg mediacji najczęściej rozpoczyna się od indywidualnych spotkań mediatora z każdą ze stron sporu, w których to uczestnicy sporu zostaną poinformowaniu o zasadach mediacji oraz udzielą informacji mediatorowi na temat sporu.

Następnie strony spotykają się wspólnie i w obecności mediatora omawiają kwestie sporne i próbują przygotować optymalne rozwiązania korzystne dla obu stron. Jedno posiedzenie mediacyjne może potrwać nawet do dwóch godzin, dlatego częstą praktyką stosowaną przez mediatorów jest zorganizowanie kilku posiedzeń, na których strony będą negocjować warunki ugody.

W trakcie trwania mediacji strony mogą kontaktować się ze swoimi pełnomocnikami, jeżeli nie są oni obecni na posiedzeniu.

Postępowanie mediacyjne kończy się w momencie ustalenia i zaakceptowania przez obie strony warunków ugody i złożeniem sygnatury. Przez podpis uczestników rozumie się wyrażenie zgody na wystąpienie mediatora do sądu o zatwierdzenie ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny.

Arbitraż Gdańsk

Równie popularną metodą rozstrzygania sporów w Gdańsku bez udziału sądów powszechnych jest sąd polubowny (sąd arbitrażowy).

W tym przypadku rozsądzenie konfliktu powierza się arbitrowi. Rozjemcą staje się ekspert, w sferze której dotyczy spór wyznaczony przez obie strony konfliktu. W przeciwieństwie do mediatora arbiter nie próbuje nakłonić stron do rozmów i wypracowania porozumienia. Osoba powołana na arbitra ma za zadanie wydać wyrok w sprawie sporu.

Przedsiębiorcy mogą także skierować się do stałego sądu polubownego w każdym większym mieście również w Gdańsku. Mowa tu o instytucjach, które zajmują się praktycznie każdą dziedziną prawa, a co ważniejsze w kontekście sporów między przedsiębiorcami – prawem gospodarczym.

Inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Mediacja i arbitraż to nie jedyne środki, jakie może podjąć przedsiębiorca. Zakończenie sporu między stronami może odbyć się podczas negocjacji. Nasza gdańska kancelaria prawna udziela wsparcia w sporządzaniu umów lub wspólnego oświadczenia stron bez wcześniejszego udziału w konflikcie.

Rozstrzyganie sporów Gdańsk

Do każdej sprawy naszych Klientów podchodzimy indywidualnie.

Możliwości rozwiązywania sporów jest wiele, dlatego tak ważne jest wsparcie prawne dla przedsiębiorców. Rekomendacja odpowiedniej metody pozwoli przedsiębiorcy na dużo szybsze i tańsze uzyskanie oczekiwanego efektu. Dodatkowo należy wspomnieć, że wyciszenie konfliktu pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy.

Biorąc pod uwagę tych kilka czynników, warto skontaktować się z naszą gdańską kancelarią, by zasięgnąć porady prawnej. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu mediacji i rozstrzygania sporów.

Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów, rozstrzygania sporów, mediacji oraz reprezentacji przed sądem otrzymają Państwo po zgłoszeniu sprawy przez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.