Kary za zanieczyszczanie środowiska Gdańsk.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat kar za zanieczyszczanie środowiska.

Zobacz spis treści:

Pojęcia i definicje.

WIOŚ – wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

Protokół – oficjalny dokument wieńczący przeprowadzoną kontrolę. Zawiera przebieg inspekcji oraz uwagi dotyczące przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Aby pismo nabrało mocy prawnej, przedsiębiorca musi złożyć pod nim podpis. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zgadza się z treścią protokołu, przysługuje mu prawo do odwołania.

Administracyjna kara pieniężna – sankcja o charakterze pieniężnym nałożona przez organ administracji publicznej w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Rodzaje kontroli:

Kontrole interwencyjne – kontrole przeprowadzane bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorcy. Inspekcja ma prawo przyjechać o każdej porze dnia i nocy, a także ma możliwość wstępu na teren zakładu. Najczęstszą przyczyną interwencji są skargi dotyczące ochrony środowiska.

Kontrole planowe – w tym przypadku inspekcja ma obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej kontroli. Zakład pracy ma czas 7 dni na odpowiednie przygotowanie się do przyjęcia inspekcji ochrony środowiska. W tym czasie warto wykonać wszystkie możliwe czynności, aby przedsiębiorstwo pozytywnie przeszło kontrolę. 

Kary finansowe za zanieczyszczanie środowiska.

Odpowiedzialność finansowa zależy od rodzaju wykroczenia i jego charakteru. Jeśli mamy do czynienia z grzywną, to średnia wysokość wynosi około 500 złotych.

W przypadku kary administracyjnej kwota zdecydowanie rośnie. Najniższy możliwy wymiar kary wynosi 5000 złotych, a maksymalny sięga 1 000 000 złotych. 

Co zrobić jeśli uważamy, że wymierzona kara nie jest adekwatna do czynu?

Odstąpienie od wymierzenia kary reguluje kodeks postępowania administracyjnego dział IV. Ustawa mówi o sytuacji, w której waga naruszenia jest znikoma, a przesłanka usunięcia naruszenia prawa została spełniona. 

Znikoma szkodliwość czynu społecznego powinna spowodować umorzenie postępowania karnego. Jednak, aby mieć pewność, że wszystko pójdzie po naszej myśli, warto skonsultować się w tej sprawie z kancelarią radcy prawnego

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.