Prawo własności intelektualnej Gdańsk

Zobacz spis treści:

Uzyskaj kompleksowe wsparcie prawne z zakresu obejmującego cały obszar prawa własności intelektualnej.

Mamy wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu umów i ofert dotyczących praw autorskich i pokrewnych, umów IT dotyczących oprogramowania komputerowego i usług hostingowych oraz umów o świadczenie usług reklamowych i marketingowych.

Zajmujemy się również opiniowaniem pod względem formalno-prawnym projektów kampanii i akcji promocyjnych.

Pozwól nam zarejestrować znak towarowy i zdobyć prawo ochronne, a następnie przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji projektu.

Tajemnice przedsiębiorstwa w naszej gdańskiej kancelarii prawnej będą bezpieczne.

Zakładka Własność Intelektualna

Prawnicy od ochrony własności intelektualnej są gotowi, aby zabezpieczyć wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa. Kompleksowo zajmujemy się zabezpieczaniem gdańskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Zapewniamy:

 • ochronę znaków towarowych,
 • ochronę oznaczeń geograficznych,
 • ochronę wzorów przemysłowych,
 • ochronę praw autorskich,
 • ochronę wizerunku,
 • ochronę dóbr osobistych.

Jak zdefiniować prawo własności intelektualnej?

Prawo ochrony własności intelektualnej w nowoczesnej gospodarce obejmuje każdy przedmiot, który powstał w wyniku procesu twórczego. Wynalazki, obiekty o cechach unikalnych i niepowtarzalnych, utwory literackie, a nawet programy komputerowe należą do grupy, która jest objęta ochroną własności intelektualnej. Powyżej wymienione obszary to tylko kilka przykładów, dokładniejszy opis znajduje się w:

 • Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Prawnik Własności Intelektualnej Gdańsk.

Dlaczego przedsiębiorca powinien zwrócić się po poradę prawną? Powodów jest naprawdę wiele. Najistotniejszym z nich jest fakt, że własność intelektualna jest integralną częścią internetu. Umowy o stworzeniu strony internetowej, oprogramowania, czy artykułów zawierają elementy związane z prawem autorskim. Internet na stałe zagościł w naszym życiu, tym bardziej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a dostępność jego zasobów nie uprawnia nas do nieograniczonego korzystania.

Współpraca z freelancerami często opiera się na tzw. umowie o dzieło. W tym przypadku zleceniobiorca po wykonaniu zlecenia przekazuje do niego prawa autorskie. Umowa o dzieło jest inaczej uregulowana niż umowa o pracę, dlatego gdańscy prawnicy własności intelektualnej pomogą przedsiębiorcy rozwiązać również tę kwestię.

Nowe technologie, innowacje, rozwój przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja, która nie śpi. Tylko współpraca z gdańską Kancelarią Patentową pomoże chronić wzory przemysłowe. Właściwa ochrona dóbr intelektualnych może być kluczowa w walce o przewagę konkurencyjną na rynku.

Dumping – przykład nieuczciwej konkurencji.

Dumping jest jedną ze strategii nieuczciwej konkurencji stosowaną przez przedsiębiorców. Polega on na sprzedaży towarów za granicą po cenie niższej niż koszty produkcji lub niższej niż cena na rynku krajowym. Ten zabieg stosowany jest, kiedy przedsiębiorstwa aspirują do wejścia na rynek zagraniczny, chcą utrzymać dotychczasową pozycję lub utrudnić sprzedaż produktów konkurencji, a nawet całkowicie ją wyeliminować.

Zgodnie z obowiązującym prawem taka strategia jest w Polsce zabroniona. Przepisy antydumpingowe mają na celu ochronę handlu, a instrumentem, jaki wykorzystuje się w przeciwdziałaniu, jest okresowe cło.

Ochrona znaków towarowych Gdańsk.

Nasi prawnicy zajmują się również rejestracją i ochroną znaków towarowych. Obsługujemy przedsiębiorców, dla których ochrona interesów jest istotna. Zapewniamy naszym Klientom monopol, który przysługuje wyłącznie właścicielowi.

Oznaczenie towarów lub usług umożliwi ich odróżnienie od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Trwa przez 10 lat od momentu prawidłowego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Znakiem towarowym może być nie tylko towar jako przedmiot, ale również:

 • wyraz,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • kształt,
 • opakowanie,
 • dźwięk.

Doradca patentowy Gdańsk.

Zakładka Własność Intelektualna

Kancelaria prawna sporządzi wszelkie potrzebne dokumenty, aby Twórca uzyskał patent. Patentu udziela Urząd Patentowy na okres 20 lat, pod warunkiem, że wynalazek spełnia kryteria patentowe. Cechy, jakie powinien posiadać przedmiot:

 • nowość,
 • poziom wynalazczy,
 • możliwość stosowania przemysłowego.

Podmiot, który uzyskał patent, może żądać od innego podmiotu, który wykorzystuje jego rozwiązanie zaprzestania działania oraz rekompensaty finansowej, chyba że wcześniej właściciel patentu udzielił wyraźnej zgody na korzystanie z wynalazku.

Ochrona Własności Intelektualnej Gdańsk.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak świadczy usługi dotyczące całego sektora prawa własności intelektualnej. Według naszej opinii przedsiębiorcy, twórcy, wynalazcy zasługują na promowanie postępu, jednocześnie zachowując do niego wszelkie prawa. Czerpanie zysków ze swojej ciężkiej pracy jest również źródłem motywacji dla kolejnych autorów i konstruktorów.

Więcej informacji na temat ochrony własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochronie wizerunku, ochronie praw autorskich, ochronie dóbr osobistych, ochronie znaków towarowych, ochronie wzorów przemysłowych i ochronie oznaczeń geograficznych otrzymają Państwo po zgłoszeniu sprawy przez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.