Dokumentacja ochrony danych Gdańsk.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Zobacz spis treści:

Pojęcia i definicje.

RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Dane osobowe – wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, które umożliwiają jej zidentyfikowanie. Przykładowe dane:

 • imię i nazwisko,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • adres IP,
 • numer dowodu tożsamości.

Przetwarzanie danych osobowych jest to zbieranie, przechowywanie, usuwanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, czy wykonywanie jakichkolwiek innych czynności dotyczących bezpośrednio danych osobowych.

Ochrona danych osobowych polega na ochronie informacji dotyczących właściciela danych poprzez zabezpieczenia, które wyeliminują utratę, wyciek, czy kradzież danych osobowych.

Dane szczególnie chronione (dane wrażliwe):

 • pochodzenie rasowe,
 • przekonania religijne,
 • poglądy polityczne,
 • dokumentacja medyczna,
 • mandaty karne.

Dokumentacja ochrony danych osobowych.

Według przepisów zgodność z RODO musi być udokumentowana. Co prawda przepisy nie zawierają konkretnych wytycznych, w jaki sposób powinniśmy to robić, ani co powinna zawierać dokumentacja ochrony danych osobowych, jednak mimo wszystko naszym obowiązkiem jest jej posiadanie. Co mamy na myśli, mówiąc dokumentacja ochrony danych osobowych? 

Możemy wyróżnić jej aż cztery rodzaje:

 • Dokumentacja dotycząca polityki i procedur.
 • Dokumentacja dotycząca rejestrów i ewidencji.
 • Dokumentacja dotycząca analizy zgodności oraz analizy ryzyka.
 • Dokumentacja dotycząca właściwego stosowania postanowień oraz klauzul w miejscu, gdzie pozyskiwane są dane.

Szkolenie RODO Gdańsk.

Dzięki prowadzeniu dokumentacji pracownicy, którzy mają na co dzień styczność z przetwarzaniem danych osobowych, wiedzą, jak robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą zorganizować szkolenie RODO, które uzupełni wiedzę osobom zatrudnionym. Szkolenie z RODO może zostać wykonane przez kancelarię prawną, współpracującą z daną firmą. 

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.