Obsługa transakcji międzynarodowych Gdańsk

Zobacz spis treści:

Ułatwiamy prowadzenie biznesu w Polsce. Przeprowadzanie transakcji międzynarodowych to mnogość formalności i dokumentów, które należy skompletować i zweryfikować. Nasza kancelaria prawna w Gdańsku zajmie się kompleksową obsługą handlu zagranicznego. Począwszy od czynności mających doprowadzić do zawarcia umowy z zagranicznym partnerem, przez przestrzeganie jej, aż do wywiązania się z danej transakcji.

Dodatkowo zajmujemy się doradztwem i obsługą firm w dziedzinie prawa celnego i prawa handlowego. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania umów handlowych, prowadzenia spraw celnych oraz weryfikacji i analizy dokumentacji lub certyfikacji wymaganej dla produktów wprowadzanych na polski rynek (m.in. deklaracje zgodności, oznakowanie CE).

Prawo celne

Prawo celne to zespół norm, które regulują zasady i tryb przywozu towarów z zagranicy oraz wywozu towarów. W swoim zakresie zawiera prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Transakcje międzynarodowe to przywóz i wywóz towarów. Naturalnym jest więc pobieranie przez państwo opłaty, cła za handel. Opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującą taryfą celną. To w niej ujęty jest wykaz stawek celnych, wykaz towarów podlegających ocleniu, wykaz towarów zwolnionych z oclenia oraz wykaz towarów zakazanych, czyli takich, których nie możemy przywieźć lub wywieźć.

Transakcje międzynarodowe dzielimy na etapy

Nasza gdańska kancelaria występuje na wszystkich lub wyłącznie wybranych przez Klientów etapach transakcji. Przygotowanie, negocjowanie, zawarcie oraz realizacja to cztery sektory dotyczące kontraktów, przy których nasi gdańscy prawnicy pomogą w ekspansji rynku międzynarodowego. Transakcje międzynarodowe wymagają nieco innych metod negocjacyjnych i podlegają innym przepisom, niż handel na lokalnym rynku. Od teraz nie musisz się martwić o przebieg transakcji. Nasze usługi i doświadczenie pozwolą zadbać o interesy Twojej firmy.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Prowadzenie przedsiębiorstwa w innym kraju powoduje obowiązki podatkowe wobec tego państwa, co w praktyce naraża przedsiębiorcę zamieszkującego Polskę na dodatkowe koszty (podatek za granicą oraz podatek w ojczystym kraju). Jeśli istnieje sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania działalności gospodarczej, warto skorzystać z tej możliwości.

Rozwiązaniem tego zjawiska są umowy międzynarodowe, które dotyczą podwójnego opodatkowania, zawarte z państwem, w którym uzyskujemy dochody. Istnieją cztery zasadnicze metody na uniknięcie podwójnego opodatkowania:

 • wyłączenia pełnego,
 • odliczenia pełnego,
 • wyłączenia z progresją,
 • odliczenia proporcjonalnego.

Jednak w wymienionych wyżej metodach, w Polsce stosuje się dwie ostatnie

Metoda wyłączenia z progresją

Zaletą tej metody jest zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Ich wysokość ma jedynie wpływ na skalę podatkową dochodów osiągniętych w ojczyźnie, jednak jeżeli przedsiębiorca osiąga dochody wyłącznie za granicą, to wtedy nie podlega on opodatkowaniu w Polsce.

W tej metodzie liczy się ustalenie stawki podatkowej. Na początku sumujemy wszystkie dochody zarówno te w kraju, jak i za granicą, a następnie obliczamy kwotę podatku od całej sumy. Później natomiast należy wyliczyć jaki procent globalnych dochodów stanowi obliczona kwota podatku. Wynik, który otrzymamy to nasza stopa podatkowa, którą należy zastosować wobec dochodów osiągniętych w Polsce.

Pamiętajmy, że w przypadku korzystania z podatku liniowego ta metoda nie znajduje zastosowania, ponieważ wtedy stawka podatku nie jest zależna od wysokości osiąganych dochodów.

Lista Krajów, w których stosuje się metodę wyłączenia progresji:

 • Albania;
 • Austria;
 • Chiny;
 • Chorwacja;
 • Cypr;
 • Czechy;
 • Dania;
 • Estonia;
 • Finlandia;
 • Francja;
 • Grecja;
 • Indonezja;
 • Irlandia;
 • Japonia;
 • Kanada;
 • Kuwejt;
 • Litwa;
 • Łotwa;
 • Niemcy;
 • Portugalia;
 • RPA;
 • Rumunia;
 • Słowacja;
 • Słowenia;
 • Szwecja;
 • Tunezja;
 • Turcja;
 • Ukraina;
 • Wielka Brytania;
 • Włochy.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Innym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest metoda odliczenia proporcjonalnego.

Pozwala ona opodatkować dochód zagraniczny w kraju ojczystym. Aby to zrobić, należy zsumować dochody osiągnięte w kraju i za granicą. Następnie obliczyć podatek od otrzymanej kwoty. Kolejnym krokiem jest wyliczenie stosunku dochodu zagranicznego do całkowitego dochodu. Wynik procentowy musimy pomnożyć z wyliczonym wcześniej podatkiem, co da nam kwotę, której nie może przekroczyć odliczony podatek zza granicy.

Lista Krajów, w których stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego:

 • Belgia;
 • Holandia;
 • Kazachstan;
 • Rosja;
 • USA.

Jak widać, nasza gdańska kancelaria prawna rozwiąże kwestie podatkowe transakcji międzynarodowych gdańskich przedsiębiorców. Nasi Klienci potrzebują wygodnej przestrzeni, która zagwarantuje zdefiniowanie założeń biznesowych już od samego początku współpracy.

Transakcje międzynarodowe Gdańsk

Ekspansja międzynarodowa wymaga znajomości prawa celnego oraz prawa handlowego. Kontrakty międzynarodowe muszą być sporządzone tak, by przedsiębiorcy prowadzili współpracę gospodarczą zgodnie z prawem. Odpowiednio sporządzone umowy handlowe pozwalają na wykonywanie projektów transgranicznych i redukują ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów lub strat. Wybierając kancelarię prawną GK-Legal transakcje międzynarodowe w Gdańsku będą przebiegać po Twojej myśli.

Więcej informacji na temat transakcji międzynarodowych, oznakowania CE, podwójnego opodatkowania, prawa celnego, prawa handlowego i umów handlowych otrzymają Państwo po zgłoszeniu sprawy przez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.