Podatki w spółce jawnej Gdańsk.

Zobacz spis treści:

Celem niniejszego przewodnika jest dostarczenie rzetelnych informacji na temat podatków w spółkach jawnych. Ma służyć jako dokument wprowadzający, który pomoże partnerom zrozumieć ich obowiązki na gruncie prawa polskiego w zakresie podatków.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przekazuje ona jedynie informacje wszystkim wspólnikom o uzyskanych przychodach i kosztach. Owe dane wspólnicy mają obowiązek uwzględnić w swoich deklaracjach, ponieważ to ich zadaniem jest odprowadzenie podatku dochodowego PIT lub CIT w zależności od tego czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi. 

Każdy ze wspólników samodzielnie wybiera formę opodatkowania. Do wyboru mamy trzy możliwości:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt ewidencjonowany.

Co to właściwie znaczy?

Znaczy to, tyle że każdy ze wspólników płaci podatek za siebie nie za spółkę. Dodatkowo spółka ma obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych. Warto również  nadmienić, że transparentność, o której wyżej mowa dotyczy tylko i wyłącznie podatku dochodowego. Spółka jawna, mimo że nie odprowadza podatku dochodowego, to jako osobny podmiot prawny jest podatnikiem innych podatków:

  • VAT,
  • od nieruchomości,
  • od czynności cywilnoprawnych.

W sytuacji, gdy spółka jawna stanie się niewypłacalna, to urząd skarbowy ma prawo dochodzić należności od wspólników.

Księgowość

Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na przychody netto. W sytuacji, gdy nie przekraczają one 2 mln euro, spółka jawna nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli jednak przychody przekroczą daną kwotę, zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek ten zostanie nałożony. 

Oczywiście istnieją inne okoliczności, w których spółka jawna musi zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości niezależnie od wysokości przychodów netto. Dotyczy to spółek, w których wspólnikami są osoby prawne lub handlowe spółki osobowe. Można również zdecydować się na dobrowolne prowadzenie pełnej księgowości.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.