KANCELARIA PRAWNA GDAŃSK
GRZEGORZ KUBIAK

ODPOWIEDZIALNIE

Posiadamy odpowiednie uprawnienia,
legitymujemy się pod wpisem numer
GD/GD/2077 na liście radców prawnych prowadzonej przez  Krajową  Izbę
Radców Prawnych.


BEZPIECZNIE

Zgodnie z przepisami posiadamy
obowiązkowe ubezpieczenie OC,
zabezpieczające przed szkodami
powstałymi przy wykonywaniu
czynności zawodowych.

KOMPLEKSOWO

Nasze specjalizacje: prawo cywilne,
administracyjne, energetyczne,
handlowe, e-commerce, prawo
nowych technologii, własności
intelektualnej oraz ochrona
danych osobowych.

FIRMY, KTÓRE NAM ZAUFAŁY

Rekomendacje:

Nasz zespół

Grzegorz Kubiak
Radca Prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
(kierunek Prawo). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu renomowanych
przedsiębiorstwach rynku pomorskiego:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 • Grupa Lotos S.A.
 • ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Baltrade sp. z o.o.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo energetyczne, e-commerce, prawo nowych technologii, prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.
Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Szczepan Kubiak
Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywał w państwowych instytucjach publicznych, jak również w krajowych i międzynarodowych instytucjach prywatnych.

Początkowo pracował w Izbie Skarbowej w Gdańsku w zespołach realizujących zadania z zakresu VAT i CIT, aby kontynuować praktykę w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, leasingowych i banków.

Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte świadcząc usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego i podatków na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Aktualnie kieruje pracą Kancelarii Prawnej SKKP – Prawo i Podatki z siedzibą w Łodzi.

Specjalizacje: prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo spółek, prawo pracy.

Marcin Kowalczyk
Radca Prawny

Prawnik procesowy oraz specjalista od wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Bogate doświadczenie w obszarze prawa korporacyjnego zdobyte w związku z kompleksową obsługą - od tworzenia, bieżącą obsługę po przekształcenia i likwidację - spółek i grup spółek.

Z sukcesami prowadził wiele złożonych procesów cywilnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego oraz na tle szeroko pojętej odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo korporacyjne.
Biegle włada językiem angielskim.

Krzysztof Kulwikowski
Adwokat

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo) w 2007r. W latach od 2010r. do 2013r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Świadczy usługi z zakresu:

 • Prawa cywilnego w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych tj. zadośćuczynienia, odszkodowań majątkowych jak i osobowych, spraw z zakresu szeroko pojętej windykacji, spraw majątkowych i prawa spadkowego.
 • Prawa rodzinnego w zakresie spraw dotyczących małoletnich dzieci tj. władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów, alimentów, rozstrzygania o istotnych kwestiach dla małoletnich, rozwodach, podziale majątku, postępowaniach o wydanie dziecka w ramach Konwencji Haskiej.
 • Prawo karne w zakresie obrony w postępowaniu przygotowawczym jak i na etapie sprawy prowadzonej przed sądem powszechnym.

Marcin Szyling
Adwokat

Jest absolwentem studiów wyższych, które ukończył z bardzo dobrymi wynikami na kierunku Prawo, a następnie Ekonomii. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Adwokat Marcin Szyling zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również wspólnot mieszkaniowych, związków zawodowych oraz osób fizycznych. Specjalizacja obejmuje prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo kontraktowe, a z racji występowania w roli obrońcy – również prawo karne.

Współpracujemy

Żaneta Hejne
Prezes Zarządu Kancelarii Usług księgowych Hejne

Z księgowością związana od 20 lat. Swoje pierwsze kroki stawiała w biurach rachunkowych, a następnie w  korporacjach typu Hotel Radisson, Allcon Investment. Dzięki pracy w  Grupie nokaut.pl  otrzymała niezwykłą szansę na rozwój swoich umiejętności z zakresu swojego zawodu, aby finalnie wprowadzić tę spółkę na Giełdę papierów wartościowych. Kancelarię prowadzi od 8 lat z dużym sukcesem, gdyż obsługuje ponad 300 podmiotów i zatrudnia 20 specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. Jej praca to pasja, marzeniem było stworzyć oryginalne miejsce, która pokazałoby klientowi, że księgowy to partner w biznesie. Kancelarię prowadzi od 8 lat z dużym sukcesem, gdyż obsługuje ponad 300 podmiotów i zatrudnia 20 specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. Jej praca to pasja, marzeniem było stworzyć oryginalne miejsce, która pokazałoby klientowi, że księgowy to partner w biznesie.

Zapytana co jest sukcesem Kancelarii Hejne — zdecydowanie zespół, który jest niezwykle zgrany, czego efektem jest tak satysfakcjonująca obsługa klientów, bo jeśli zadbamy o zespół, ten zadba o klientów.

Kancelaria Usług Księgowych Hejne obsługuje małe, średnie i duże podmioty gospodarcze. Specjalizujemy się w spółkach prawa handlowego, jak i również w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. W roku 2021 dzięki jej działaniu i kilku innych biur rachunkowych w Polsce, zostawała powołana Krajowa Izba Biur Rachunkowych, która ma być głosem i reprezentantem właścicieli biur rachunkowych, walcząc o lepsze jutro dla tej branży oraz by zadbać o jakość wykonywanych usług przez wszystkie biura rachunkowe w Polsce.  W KIBR zajmuje stanowisko Członka Zarządu tejże Izby.

Modele rozliczeń

1) Wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie jest stałe, niezależne od ilości pracy świadczonej w danym okresie rozliczeniowym, przy założeniu, że poświęcony czas nie przekroczy określonego poziomu. Ustalenia poziomu wynagrodzenia poprzedzone jest analizą potrzeb i możliwości Klienta.

2) Wynagrodzenie godzinowe.

Projekty nie objęte zakresem ryczałtowego wynagrodzenia mogą być rozliczane na podstawie stawek godzinowych oraz ilości czasu faktycznie spędzonego przez naszych prawników na realizacji usług prawnych na rzecz Klienta. Wysokość stawek godzinowych uzależniona byłaby od skomplikowania danego zlecenia oraz od skali współpracy w danym miesiącu.

3) System uwzględniający końcowy rezultat.

Proponujemy ustaloną z klientem kwotę wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.

4) System mieszany.

Wynagrodzenie w wysokości stałej w ramach z góry określonej liczby godzin pracy + stawki godzinowe po przekroczeniu ustalonej liczby godzin pracy.

Radcy prawni gdańskiej
kancelarii GK-Legal.

Naszym Klientom gwarantujemy świadczenia o wysokiej jakości oraz pełną odpowiedzialność i poświęcenie dotyczące sprawy.

Kompetencje naszych radców prawnych pozwalają na prowadzenie:

 • spraw cywilnych (również w sprawach rodzinnych),
 • spraw administracyjnych,
 • spraw gospodarczych.

Nasi radcy prawni mogą zajmować się:

 • obsługą prawną przedsiębiorców (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, spółdzielnie),
 • obsługą prawną urzędów administracyjnych (np. urzędy pracy, urzędy skarbowe),
 • obsługą prawną osób fizycznych,
 • obsługą prawną instytucji publicznych (muzea, szpitale, szkoły).

Do kompetencji naszych radców zatem należy:

 • tworzenie uchwał,
 • projektów umów,
 • reprezentacja przed organem państwowym.

W przypadku świadczenia usług dla urzędów administracyjnych nasi radcy wykonują czynności, które zapewniają legalność działań urzędu.

Natomiast osobom fizycznym nasi radcy prawni zapewnią pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących kwestii:

 • rozwodowych,
 • spadkowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • związanych z uszkodzeniem ciała.

Gdańscy adwokaci z naszej kancelarii są do Państwa dyspozycji.

Oferujemy pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii i aktów prawnych oraz reprezentacji mocodawcy w sądzie cywilnym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed urzędami, organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Nasi adwokaci świadczą usługi z zakresu:

 • Prawa cywilnego w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych.
  Prawa własności i innych praw rzeczowych, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, windykacja.
 • Prawa rodzinnego w zakresie spraw dotyczących małoletnich dzieci.
  Sprawy o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, rozwody, podział majątku, separacja, postępowanie o wydanie dziecka w ramach Konwencji Haskiej;
 • Prawa karnego w zakresie występowania w roli obrońcy.
  Adwokat reprezentuje Klienta w postępowaniu karnym na każdym etapie;
 • Prawa administracyjnego.
  Sprawy administracyjne, opinie prawne, sporządzanie pism, wniosków i odwołań.

Sporządzamy umowy, wydawajmy opinie oraz pomagamy prowadzić negocjacje handlowe, a także obsługa zgromadzeń wspólników i reprezentacja Klientów przed odpowiednimi urzędami i sądami.