Obsługa prawna e-Commerce Gdańsk

Zobacz spis treści:

Zgodność jest wszystkim.

E-commerce, inaczej zwany handlem elektronicznym możemy określić mianem wszystkich czynności związanych z produkcją, sprzedażą, marketingiem, dystrybucją i dostawą towaru za pomocą sprzętów elektronicznych.

Działalność internetowa jak każda inna branża regulowana jest prawnie. Aspektami związanymi z prawem e-commerce zajmuje się nasza gdańska kancelaria. Gwarantujemy, że prowadzenie biznesu on-line nigdy nie zawiedzie w kwestiach formalnych oraz prawnych.

Zadbamy o to, aby nowy lub istniejący sklep internetowy spełniał wszystkie wymogi prawa e-commerce.

Nasi gdańscy prawnicy e-commerce zajmą się przeprowadzeniem audytu sklepu internetowego, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do jego prowadzenia oraz przygotowaniem procedur sprzedażowych spełniające wymogi prawa konsumenckiego.

Z sukcesem zrealizowaliśmy szereg projektów dotyczących sklepów internetowych, dlatego naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo pozwalające prowadzić handel elektroniczny zgodnie z prawem.

Audyt.

Audyt w zakresie zgodności z obecnymi przepisami pozwoli naszym prawnikom e-commerce w Gdańsku zarekomendować odpowiednie rozwiązania. Odpowiednio przygotowany raport zweryfikuje legalność prowadzenia sprzedaży oraz zidentyfikuje wszelkie nieprawidłowości.

Usługa zawiera:

  • dokładną analizę witryny sklepu internetowego,
  • badanie kryteriów zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • szczegółowy raport,
  • poprawę aktualnych treści informacyjnych lub dostarczenia całkowicie nowych na stronę sklepu.

Regulamin, polityka prywatności, procedury.

Przeprowadzenie audytu umożliwi nam przygotowanie pełnej dokumentacji do prowadzenia sklepu internetowego. Regulaminy, polityka prywatności i procedury sprzedażowe spełniające warunki prawa konsumenckiego uzyskasz jeszcze przed uruchomieniem witryny internetowej.

Najważniejszym dokumentem w sklepie jest regulamin sprzedażowy.

Pozwala on spełnić większość ustawowych obowiązków i chroni przed niepotrzebnymi kosztami. Kolejnym istotnym dokumentem jest regulamin usług. Posiadanie go jest wymogiem prawnym w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.

E-usługa.

E-usługa to niemalże każda usługa świadczona w internecie, nawet ta bezpłatna. Wykonywana jest na odległość przy użyciu komunikacji elektronicznej i polega na przekazaniu danych na indywidualne żądanie Użytkownika.

Do e-usług należą:

  • konto użytkownika,
  • sprzedaż lub zapewnienie dostępu do treści cyfrowych,
  • hosting,
  • platforma e-commerce,
  • komunikator internetowy.

Obsługa prawna e-commerce Gdańsk.

Obsługa prawna e-commerce chroni gdańskich przedsiębiorców przed karami nakładanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za łamanie przepisów. Główne obowiązki nałożone przez Ustawę na właścicieli sklepów to:

Obowiązek informacyjny

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków informacyjnych. Odpowiednio przygotowany regulamin spełnia większość z nich. Wszelkie informacje o prawach i obowiązkach konsumenta powinny być jasne i czytelne, a przede wszystkim zrozumiałe oraz zamieszczone na stronie sklepu. Przekazanie ich powinno nastąpić najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość.

Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy

Konsumentowi należy przekazać potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, w odpowiednim czasie, najpóźniej w chwili dostarczenia przedmiotu umowy. Przekazanie potwierdzenia powinno odbyć się na trwałym nośniku, czyli w wiadomości e-mail lub na wydruku wraz z towarem. Link do potwierdzenia zawarcia umowy przesłany w mailu nie pozwala spełnić tego obowiązku. Treść potwierdzenia musi być zawarta w wiadomości.

Konieczność wprowadzenia zmian w procesie zakupowym

Konsument zobowiązany jest do wyrażenia zgody na każdą dodatkową płatność, najpóźniej w chwili chęci związania umową. Po stronie sprzedawcy jest zapewnienie technicznej możliwości, aby konsument wyraźnie potwierdził, że jest świadomy o obowiązku zapłaty za zamówienie. Rozwiązaniem technicznym jest np. dodanie do przycisku zamówienia sformułowania „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wydłużenie terminu odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni za pomocą formularza pod warunkiem, że przedmiotem nie jest rzecz z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Jeśli konsument nie zostanie o tym poinformowany, okres ten wydłuża się do 12 miesięcy. Dotyczy to również innych informacji udzielanych konsumentom. Jeśli sprzedawca nie poinformuje Klienta o konieczności poniesienia kosztów zwrotu towaru, ponosi je jego firma.

Jeśli nie poinformujemy o odpowiedzialności za zniszczenie towaru, w przypadku odstąpienia od umowy Klient będzie mógł zwrócić zniszczony produkt bez konsekwencji.

W kwestii braku informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia, konsument, który w pełni skorzystał z usługi, w dalszym ciągu będzie mógł odstąpić od umowy.

Warto więc skorzystać z usług świadczonych przez naszą Gdańską Kancelarię Prawną. Obsługa prawna e-commerce pozwala uniknąć nieprawidłowości i braku zgodności z obowiązującym prawem.

Prawnik e-commerce chroni biznes i pozwala przedsiębiorcom na realizację innych przedsięwzięć, które przyniosą korzyści dla firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Czopowa 14b/20 80-882 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.