Prawo ochrony środowiska Gdańsk.
Definicje, przepisy i porady prawne. Podstawowe informacje na temat prawa ochrony środowiska.

Zobacz spis treści:

Wsparcie dla przedsiębiorców, które świadczymy w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pozwala zredukować formalności. Pomagamy przedsiębiorcom na wiele sposobów. Od zgodności prawnej i regulacyjnej, po rozwiązania importowe i marketingowe. Wprowadzimy na rynek produkty takie jak źródła zasilania, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, a także wyroby czy sprzęt medyczny.

Obowiązki przedsiębiorców

Prawo ochrony środowiska to nie tylko zagadnienia związane z importem i marketingiem. Gdańscy przedsiębiorcy zobligowani są także do spełniania szeregu obowiązków. Gospodarka odpadami, opłaty za emisję zanieczyszczeń czy korzystanie ze środowiska, dotyczą każdego właściciela firmy.

Handel emisjami pozwala ograniczyć koszty, jednak nie zawsze uchroni gdańskich przedsiębiorców przed karami środowiskowymi. Jakie obowiązki należy spełniać? Gdańska kancelaria prawna o ochronie środowiska i o tym, jak możemy pomóc naszym Klientom.

Prawo ochrony środowiska Gdańsk

Prawo ochrony środowiska jest obszernym zagadnieniem i dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy i każdej firmy. Największą styczność z nim mają oczywiście inwestorzy, jednak oni najczęściej potrzebują pozwoleń zintegrowanych, aby móc wprowadzić inwestycję w życie. 

W przypadku zwykłych firm mowa tu o emisji, odpadach i generalnym wpływie naszych działań na środowisko. Dotyczy to także emisji dźwięków. Wytyczne są coraz bardziej restrykcyjne, więc modernizacja w przypadku odchyleń jest nieunikniona. Prawo ochrony środowiska mówi jasno, że należy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zlikwidować negatywny wpływ na środowisko.

Obowiązki w zakresie emisji zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwa ogrzewające swoje siedziby lub korzystające w swojej działalności z samochodów spalinowych zobowiązane są do rejestracji w KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Do ich powinności należy również rozliczanie się z zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego przez prowadzoną działalność gospodarczą.

Do obowiązków firm zarejestrowanych w KOBiZE należy składanie protokołów i bilansów w sprawie emisji szkodliwych substancji lotnych do środowiska. Czas na złożenie dokumentacji kończy się dnia 28 lutego każdego roku, przy czym raport musi obejmować dane emisyjne za ubiegły rok. Pozwól nam zająć się składaniem wniosków i dokumentów, abyśmy mogli zoptymalizować koszta.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania następujących informacji:

 • Dane przedsiębiorstwa;
 • Miejsca, w których prowadzona jest działalność;
 • Urządzenia, instalacje oraz źródła, które powodują emisje;
 • Podjęte środki, które zapobiegają lub ograniczają emisje;
 • Dane na temat wielkości produkcji i charakterystyki surowców, które generują emisje;
 • Wszystkie pozwolenia zintegrowane lub pozwolenia na wprowadzanie gazów, lub pyłów do powietrza;
 • Dokumentacja dotycząca odstępstw od dopuszczalnych wielkości emisji;
 • Dokumentacja dotycząca oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń spalania lub współspalanie odpadów, niezbędna do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 • Dokumentacja dotycząca przedsięwzięć inwestycyjnych, terminów ich realizacji oraz prognozy wielkości emisji.

Obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska

Innym obowiązkiem środowiskowym jest tzw. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta). Przepisy w pełni zaczną działać dopiero od 2023 roku, jednak część z nich obowiązuje już od 1 stycznia 2021 roku.

ROP odnosi się do przeniesienia odpowiedzialności finansowej na producentów odpadów opakowaniowych. Firmy, które zajmują się wytwarzaniem opakowań oraz sprzedażą produktów w opakowaniach mają przyczynić się do ochrony środowiska poprzez uczestnictwo w kosztach ich utylizacji w wysokości 80%. Pozostałe koszta będą pokrywać samorządy lub Skarb Państwa.

Aby odpowiednio przygotować się do nadchodzących zmian, oferujemy usługi naszej gdańskiej kancelarii prawnej z zakresu prawa ochrony środowiska

BDO

Realizujemy również obowiązki przedsiębiorców w zakresie BDO (Baza Danych o Odpadach) oraz przygotowaniem deklaracji, sprawozdań i opłat środowiskowych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z regulacją Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny;
 • importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE);
 • prowadzą działalność w formie sklepów lub hurtowni, które udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Pamiętajmy jednak, że do rejestru nie zalicza się toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych. Przedsiębiorca zobowiązany do rejestracji w BDO musi składać coroczne sprawozdania dotyczące ilość i rodzaju wytwarzanych przez siebie odpadów, które trafiają do środowiska naturalnego. Od 2021 r. obowiązek ten będzie realizowany wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową BDO, którą możemy odnaleźć pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/.

Więcej informacji na temat ochrony środowiska, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych, gospodarki odpadami, handlu emisjami i kar środowiskowych otrzymają Państwo po zgłoszeniu sprawy przez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.