Urządzenia Przesyłowe Gdańsk

Zobacz spis treści:

Służebność przesyłu Gdańsk

Służebność przesyłu została wprowadzona w 2008 roku i dotyczy ona prawnego uregulowania sytuacji posadowienia linii energetycznych, wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych na gruncie niestanowiącym własności przedsiębiorstw przesyłowych. W kilku prostych słowach, jeśli na Państwa działce biegną np. rury wodociągowe, to przysługują Wam pewne prawa związane ze służebnością przesyłu. Warto o tym wiedzieć.

Reprezentujemy właścicieli nieruchomości w negocjacjach z przedsiębiorstwami przesyłowymi.

Usługi prawne są niezbędne, aby upewnić się, że służebności przesyłu są prawidłowo ustanowione zarówno dla przedsiębiorstw, jak i deweloperów. Oferujemy kompetentną pomoc prawną w zakresie budowy, modernizacji oraz demontażu linii energetycznych, gazowych, wodociągowych czy ciepłowniczych.

Sporządzamy szczegółowe umowy w zakresie praw i obowiązków stron zawierających umowę, w taki sposób, by korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe było jak najmniej inwazyjne dla Właściciela gruntu.

Oferujemy również wsparcie prawne w dochodzeniu roszczeń, ustanawianiu służebności, czy usuwaniu urządzeń przesyłowych. Nasza Kancelaria pomoże w przypadku braku wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu lub nieruchomości.

Przygotowujemy odpowiednie umowy i dokumenty dotyczące prawa do wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od kilku istotnych parametrów:

  • ceny rynkowej działki, na której znajdują się urządzenia przesyłowe;
  • start poniesionych przez właściciela gruntu lub nieruchomości;
  • stopnia ingerencji;
  • braku komplikacji związanej z korzystania z innych części
  • nieruchomości lub gruntu.

Do wysokości wynagrodzenia właściciel może domagać się doliczenia kwoty dodatkowej. Jeśli urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości w okresie przed ustanowieniem służebności przesyłu, to w tym przypadku właściciel może ubiegać się o 10-letni okres wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Warto więc skorzystać z usług naszej kancelarii. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.