Ochrona danych osobowych Gdańsk – RODO

Zobacz spis treści:

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą, czy osobą fizyczną, Kancelaria Radcy Prawnego GK-Legal chętnie pomoże Ci chronić dane osobowe, które posiadasz. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zawiera szczegółowe wymogi dla przedsiębiorstw i organizacji, które gromadzą, przechowują i zarządzają danymi osobowymi.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, skonsultuj się z prawnikami w naszej gdańskie kancelarii.

Radca prawny RODO Gdańsk.

Przygotowujemy pełną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO. Analiza ryzyka, polityka bezpieczeństwa informacji, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie niezbędne procedury, aby zapewnić, że przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, w ramach zgodności z RODO pomożemy ustalić, jakie podmioty powinny podlegać przepisom prawa oraz jakie mają obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Audyt RODO Gdańsk.

Celem audytu RODO jest sprawdzenie poprawności działania procesu przetwarzania danych pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym. Audyt pozwoli nam wychwycić wszelkie nieprawidłowości i umożliwi opracowanie niezbędnych dokumentów i procedur pozwalających firmie postępować zgodnie z prawem.

O przeprowadzenie kontroli przez naszą kancelarię prawną ubiegać się mogą podmioty gospodarcze, samorządy terytorialne oraz urzędy.

Sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Gdańsk.

Gdańscy prawnicy RODO z naszej kancelarii mają kompetencje, aby pełnić stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych jako Inspektor Ochrony Danych. W ramach powierzonej funkcji monitorujemy, a następnie opiniujemy i doradzamy naszym Klientom. Ponadto pomagamy przy sporządzaniu oceny ryzyka i oceny skutku przetwarzania danych osobowych.

Ważne.

Zgodnie z art. 37 RODO administrator danych lub podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych zawsze, gdy:

 • Przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

Podmiot Przetwarzający lub Administrator jest zobowiązany zawiadomić Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o wyznaczeniu IOD (Inspektora Ochrony Danych) w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia. Zawiadomienie musi zostać złożone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowaną sygnaturą elektroniczną lub profilem zaufanym.

Szkolenia RODO Gdańsk.

Ponadto nasza kancelaria prawna przeprowadzi szkolenia z obowiązków i wymagań nałożonych przez RODO w Twojej firmie.

Program szkolenia zawiera:

 • Aktualne dane na temat przetwarzania danych;
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 • Informacje na temat praw osób, których dane są przetwarzane;
 • Informacje, w jaki sposób powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z RODO innej firmie;
 • Informacje na temat kar i odpowiedzialności;
 • Informacje na temat przebiegu kontroli organu nadzorczego.

Szkolenie RODO przeprowadzane jest na terenie Trójmiasta.

Nie można przetwarzać wrażliwych danych osobistych bez wyraźnej zgody.

Zgodność z RODO musi zostać zapisana jako dowód, że owa zgoda została wyrażona. Dla niewrażliwych danych domyślna zgoda wystarcza. Jednak w obydwu przypadkach zgoda musi zostać wyrażona dobrowolnie na podstawie udzielonych informacji o typie danych i ich przeznaczeniu. Zawsze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przetwarzania.

RODO.

Rodo – rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Rozporządzenie charakteryzuje się zasadami, które prowadzą do przepisów szczególnych. Rodo, podlega każdy przedsiębiorca oraz każda instytucja prowadząca działalność w Unii Europejskiej niezależnie od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się w Unii.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Zasada rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości.
 2. Zasada ograniczenia celu.
 3. Zasada minimalizacji danych.
 4. Zasada prawidłowości.
 5. Zasada ograniczenia przechowywania.
 6. Zasada integralności i poufności.
 7. Zasada rozliczalności.

Kancelaria radcy prawnego Grzegorz Kubiak.

Z naszą gdańską kancelarią prawną RODO skutecznie zrealizujesz ochronę danych osobowych w swojej firmie. Wymaga to indywidualnego podejścia, ciągłej uwagi i dbania o bezpieczeństwo. Niestety RODO nie kończy się na jednym wdrożeniu. Dlatego oferujemy stałą współpracę przedsiębiorcom.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kubiak. NIP 9570712920 ; REGON 220637307. Adres siedziby: ul. Chrobrego 79F lok.1.2 80-414 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.